Cel wizyty

Czas

Cena

Konsultacja psychologiczna osoby dorosłej

50 min

170,00 zł

Psychoterapia indywidualna dorosłych

50 min

170,00 zł

Psychoterapia /konsultacja pary

50 min 200,00 zł

Konsultacja psychologiczna dla młodzieży

50 min

170,00 zł

Poradnictwo psychologiczne dla rodziców

50 min 170,00 zł

 Psychoterapia młodzieży od 15 r.ż.

50 min 170,00 zł

Psychoterapia rodzinna

50 min 200,00 zł
Badania psychologiczne dzieci, młodzieży i dorosłych

 czas badania zależny od badanego obszaru i możliwości badanego

cena badania zależna od badanego obszaru

Szkolenia i warsztaty

cena ustalana indywidualnie

(w zależności od czasu trwania i tematyki)

Wydanie opinii lub zaświadczenia

cena ustalana jest indywidualnie

(w zależności od obszaru, tematyki itp.)

 

 

Cel wizyty online

Czas

Cena

Konsultacja psychologiczna / Psychoterapia indywidualna (dorośli) SKYPE

50 min

170,00 zł

  59-220 Legnica, ul. Plac Słowiański 1,  gabinet 526

tel. 511-195-050

e-mail: pichla.barbara@gmail.com