Cel wizyty

Czas

Cena

Konsultacja psychologiczna osoby dorosłej

50 min

180,00 zł

Psychoterapia indywidualna dorosłych

50 min

180,00 zł

Psychoterapia /konsultacja pary

50 min 220,00 zł

Konsultacja psychologiczna dla młodzieży

50 min

180,00 zł

Psychoterapia dzieci i młodzieży

50 min 180,00 zł

Poradnictwo psychologiczne dla rodziców

50 min 180,00 zł

Psychoterapia rodzinna

50 min 220,00 zł
Badania psychologiczne dzieci, młodzieży i dorosłych

 czas badania zależny od badanego obszaru i możliwości badanego

cena badania zależna od badanego obszaru

Szkolenia i warsztaty

cena ustalana indywidualnie

(w zależności od czasu trwania i tematyki)

Wydanie opinii lub zaświadczenia

cena ustalana jest indywidualnie

(w zależności od obszaru, tematyki itp.)

 

 

Cel wizyty online

Czas

Cena

Konsultacja psychologiczna / Psychoterapia indywidualna (dorośli) SKYPE

50 min

180,00 zł

  59-220 Legnica, ul. Plac Słowiański 1,  gabinet 526

tel. 511-195-050

e-mail: pichla.barbara@gmail.com