Cel wizyty

Czas

Cena

Konsultacja psychologiczna osoby dorosłej

50 min

150,00 zł

Psychoterapia indywidualna dorosłych

50 min

150,00 zł

Psychoterapia /konsultacja pary

50 min 180,00 zł

Konsultacja psychologiczna dla młodzieży

50 min

150,00 zł

Poradnictwo psychologiczne dla rodziców

50 min 150,00 zł

 Psychoterapia młodzieży od 17 r.ż.

50 min 150,00 zł

Psychoterapia rodzinna

50 min 180,00 zł
Badania psychologiczne dzieci, młodzieży i dorosłych

 czas badania zależny od badanego obszaru i możliwości badanego

cena badania zależna od badanego obszaru

Szkolenia i warsztaty

cena ustalana indywidualnie

(w zależności od czasu trwania i tematyki)

Wydanie opinii lub zaświadczenia

cena ustalana jest indywidualnie

(w zależności od obszaru, tematyki itp.)

 

 

Cel wizyty online

Czas

Cena

Konsultacja psychologiczna / Psychoterapia indywidualna (dorośli) SKYPE

50 min

150,00 zł

  59-220 Legnica, ul. Plac Słowiański 1,  gabinet 526

tel. 511-195-050

e-mail: pichla.barbara@gmail.com