Badania psychologiczne wykonywane są w celu określenia przez psychologa specyfiki i charakteru trudności leżących u podstaw zgłaszanych trudności. Służą opisaniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu człowieka oraz określeniu udziału czynników psychologicznych, środowiskowych lub organicznych w genezie i podtrzymywaniu trudności. Diagnoza może dotyczyć funkcjonowania procesów poznawczych, oceny poziomu intelektu, ale także funkcjonowania emocjonalnego, społecznego, relacji w rodzinie, osobowości.

Diagnoza psychologiczna odbywa się poprzez:

 • wywiad psychologiczny,
 • analizę dokumentów,
 • obserwację,
 • testy psychologiczne.

 

Diagnozowane obszary:

 • wstępna diagnoza neuropsychologiczna osób dorosłych
 • diagnoza stanu emocjonalnego dziecka
 • diagnoza uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz behawioralne dzieci, młodzieży i dorosłych (np. fonoholizm, uzależnienie od Internetu, gier, zakupów, hazardu itp.).

 

Oferta diagnozy neuropsychologicznej dorosłych skierowana jest do osób:

 • doświadczających trudności z pamięcią i koncentracją uwagi (np. zapominanie treści odbytej niedawno rozmowy czy polecenia służbowego, zaniki pamięci);
 • przeżywających niepokój w związku z kłopotami w wykonywaniu czynności dnia codziennego, które do tej pory nie sprawiały im trudności (np. obsługa bankomatu, opłacanie rachunków, organizowanie pracy, planowanie, korzystanie ze środków komunikacji publicznej, odnajdywania się w topografii miasta, "gubienie" przedmiotów, unikanie wcześniej lubianych czynności itp.).

Badanie diagnostyczne można wykonać na własne potrzeby oraz na zlecenie lekarza rodzinnego, internisty, neurologa, geriatry, psychiatry. Celem diagnozy najczęściej jest badanie w kierunku zaburzeń na tle organicznym lub ocena ich przebiegu (zespoły otępienne, choroba Alzheimera, organiczne zaburzenia psychiczne, zespół psychoorganiczny).

Na spotkanie zapraszamy osobę zainteresowaną wraz z członkiem rodziny, który dobrze zna pacjenta. Pełne badanie polega na zebraniu szczegółowego wywiadu na temat funkcjonowania osoby badanej, przeprowadzeniu testów diagnostycznych, wypełnieniu kwestionariuszy i ostatecznie na całościowej ocenie zebranych wyników przez psychologa.

Na badanie proszę zabrać ze sobą:

 • karty informacyjne ze szpitala z oddziałów: neurologii, neurochirurgii, intensywnej terapii, psychiatrii, rehabilitacji neurologicznej,
 • opisy badań obrazowych mózgu (tomografia lub rezonans głowy),
 • wyniki badań lub opinie psychologa, neuropsychologa i/lub neurologopedy,
 • listę przyjmowanych leków,
 • okulary do czytania, aparat słuchowy.

Diagnoza może potrwać od 1 do 3 spotkań.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie badania diagnostycznego w miejscu pobytu/domu klienta (ustalenia indywidualne).

  59-220 Legnica, ul. Plac Słowiański 1,  gabinet 526

tel. 511-195-050

e-mail: pichla.barbara@gmail.com