Badania psychologiczne wykonywane są w celu określenia przez psychologa specyfiki i charakteru trudności leżących u podstaw zgłaszanych trudności. Służą opisaniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu człowieka oraz określeniu udziału czynników psychologicznych, środowiskowych lub organicznych w genezie i podtrzymywaniu trudności. Diagnoza może dotyczyć funkcjonowania procesów poznawczych, oceny poziomu intelektu, ale także funkcjonowania emocjonalnego, społecznego, relacji w rodzinie, osobowości.

Diagnoza psychologiczna odbywa się poprzez:

  • wywiad psychologiczny,
  • analizę dokumentów,
  • obserwację,
  • testy psychologiczne.

 

Diagnozowane obszary:

  • wstępna diagnoza neuropsychologiczna osób dorosłych
  • diagnoza stanu emocjonalnego dziecka
  • diagnoza uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz behawioralne dzieci, młodzieży i dorosłych (np. fonoholizm, uzależnienie od Internetu, gier, zakupów, hazardu itp.)
  • inne.

  59-220 Legnica, ul. Plac Słowiański 1,  gabinet 526

tel. 511-195-050

e-mail: pichla.barbara@gmail.com