Badania psychologiczne wykonywane są w celu określenia przez psychologa specyfiki i charakteru trudności leżących u podstaw zgłaszanych trudności. Służą opisaniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu człowieka oraz określeniu udziału czynników psychologicznych, środowiskowych lub organicznych w genezie i podtrzymywaniu trudności. 

Diagnoza psychologiczna odbywa się poprzez:

  • wywiad psychologiczny,
  • analizę dokumentów,
  • obserwację,
  • testy psychologiczne.

 

Zajmuję się diagnostyką i opiniowaniem w zakresie niezgodności płci / dysforii płciowej na potrzeby procesu tranzycji, z uwzględnieniem najnowszych standardów oraz w duchu szacunku dla różnorodności jaką spotykamy na spektrum płci i seksualności.

  59-220 Legnica, ul. Plac Słowiański 1,  gabinet 526

tel. 511-195-050

e-mail: pichla.barbara@gmail.com