Konsultacja psychologiczna jest to pierwsze spotkanie z psychologiem/psychoterapeutą mające na celu rozpoznanie trudności zgłaszającej się osoby i wybranie najkorzystniejszej formy pomocy. Konsultacje są często wstępem do psychoterapii, poradnictwa psychologicznego lub wychowawczego.

W przypadku konsultacji psychologicznej dotyczącej dziecka, na pierwsze spotkanie zapraszani są rodzice/opiekunowie prawni.

 

Możliwe jest skorzystanie z konsultacji psychologicznej w formie ONLINE za pomocą komunikatora SKYPE (w formie spotkania audiowizualnego).

  59-220 Legnica, ul. Plac Słowiański 1,  gabinet 526

tel. 511-195-050

e-mail: pichla.barbara@gmail.com