Psychoterapia dzieci i młodzieży jest poprzedzona spotkaniem konsultacyjnym (na które zapraszam samych rodziców) oraz wizytą diagnostyczną z udziałem dziecka. Zakres planowanej pomocy terapeutycznej, metody i forma pracy są następnie omawiane na konsultacji z rodzicami i aprobowane przez nich i dziecko. Dobór metod pracy jest dostosowany do wieku, indywidualnych predyspozycji dziecka oraz zdiagnozowanego problemu. Cykliczna praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą jest wspierana spotkaniami z rodzicami.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu.

  59-220 Legnica, ul. Plac Słowiański 1,  gabinet 526

tel. 511-195-050

e-mail: pichla.barbara@gmail.com