Szkolenia i warsztaty z zakresu psychologii i psychoterapii konstruowane są na indywidualne zamówienia.

Terminy, czas trwania, tematykę oraz koszty ustalane są indywidualnie.

 

Ostatnio przeprowadzane szkolenia:

 • Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii
 • Psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym
 • Komunikacja
 • Autoprezentacja
 • Asertywność
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Współpraca w grupie pracowniczej
 • Sposoby pracy nauczycieli z dziećmi i ich rodzicami w obliczu trudności wychowawczych i emocjonalnych
 • Rozumienie funkcjonowania uczniów we wczesnym wieku szkolnym - sposoby pracy nauczycieli z dziećmi i ich rodzicami w obliczu trudności wychowawczych i emocjonalnych
 • Moje dziecko i Internet - jak pomóc dzieciom złapanym w pułapkę oraz je chronić?

  

  

Najczęściej prowadzone przeze mnie szkolenia i warsztaty dotyczą:

 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowego
 • radzenie sobie ze stresem
 • integracja zespołu pracowniczego
 • praca z trudnym klientem
 • komunikacja i asertywność
 • współpraca na linii rodzice - nauczyciele (dla nauczycieli)
 • kształtowanie wizerunku ONLINE i cyberprzemoc
 • funkcjonowanie dziecka w sytuacji rozwodu rodziców
 • możliwości, potrzeby i sposoby funkcjonowania dzieci i młodzieży na różnych etapach rozwoju
 • metody wychowawcze
 • kształtowanie samodzielności u dzieci
 • nadużywanie i uzależnienie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
 • uzależnienia behawioralne dzieci, młodzieży i dorosłych (np. fonoholizm, uzależnienie od Internetu, gier, zakupów, hazardu)
 • inne


  59-220 Legnica, ul. Plac Słowiański 1,  gabinet 526

tel. 511-195-050

e-mail: pichla.barbara@gmail.com