INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCHSzanowni Państwo.

Bezpieczeństwo i poufność Państwa danych jest dla mnie priorytetem. Zapewniam, że zawsze dokładałam i będę dokładać wszelkich starań, aby zapewnić Państwu ochronę Waszych danych, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Niniejsza informacja służy poinformowaniu Państwa o celu, zakresie i kategoriach przetwarzania ich danych osobowych, o czasie przetwarzania danych oraz o przysługujących im prawach, zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO/GDPR).

Administrator Danych i Inspektor Ochrony Danych.

Administratorem Państwa Danych jest PRYWATNY GABINET PSYCHOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ Barbara Pichla z siedzibą Plac Słowiański 1, pokój 526, 59-220 Legnica (www.psychoterapia-pichla.pl). Ze względu na specyfikę działalności nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.

Jako Administrator Danych, jestem odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, sposób ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkich dodatkowych informacji możecie Państwo zasięgnąć pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kategorie zbieranych danych osobowych i ich przetwarzanie

1. Przetwarzanie danych osobowych i wrażliwych odbywa się na podstawie Państwa dobrowolnej zgody - zgody osoby dorosłej lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej, której dotyczą dane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rzetelnego wykonania zawartej umowy.

2. Przetwarzanie danych osobowych może objąć wszelkie dane osobowe niezbędne do prowadzenia działalności psychologicznej, w tym dane zwykłe identyfikacyjne (w tym: imię, nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres poczty e-mail), a także dane wrażliwe (art.9 ust.2a RODO), tj. dane o stanie zdrowia, leczeniu farmakologicznym, pochodzeniu, rodzinie, pracy itp. i/lub żywotnego interesu klienta/pacjenta (art. 9 ust.2c RODO). Administrator danych osobowych ma ustawowy i zawodowy obowiązek zachowania danych osobowych i wrażliwych w tajemnicy.

3. Dane osobowe oraz wrażliwe klientów/pacjentów będą przetwarzane wyłącznie w celach świadczenia usług psychologicznych i psychoterapeutycznych (np. pomoc psychologiczna, psychoterapia, badania i opiniowanie psychologiczne, prowadzenie szkoleń i innych zajęć grupowych itp.), w tym prowadzenia dokumentacji psychologicznej, objętych zawartą umową (art. 6 ust.1b,c i ust.2h RODO), zgodnie z zasadami wymienionym w art. 6 RODO, w ustawie z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz ustawie z dnia 19 sierpnia 1994. o ochronie zdrowia psychicznego. Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego.

4. W celu prawidłowej realizacji umowy dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie (art. 6 ust.1f RODO) :

- firmie podatkowo-księgowej – w przypadku wystawienia faktury za usługę,

- bankowi – w przypadku opłat w formie przelewów bankowych,

- operatorowi telefonii komórkowej, hostingowi, aplikacjom komunikacji internetowej – w przypadku kontaktu telefonicznego, e-mail, poprzez aplikacje komunikacji internetowej,

- portalowi ZnanyLekarz sp. z o.o. – w przypadku korzystania przez klienta z rejestracji na stronie w/w aplikacji,

- superwizorowi – w przypadku poddania superwizji procesu psychoterapeutycznego,

- podmiotom, których oferta uzupełnia moją ofertę usług w przypadku np. szkolenia współorganizowanego (po wcześniejszym ustaleniu z klientem).

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i/lub organizacji międzynarodowej.

6. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

7. Dane osobowe będą przechowywane do 5 lat od momentu zakończenia umowy/świadczenia usług (okres przechowywania dokumentacji psychologicznej, zgodnie w ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, wynosi  5 lat).

Prawa osób w zakresie danych osobowych

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Prawo do treści swoich danych nie dotyczy notatek własnych terapeuty, które są chronione tajemnicą przedsiębiorstwa i służą wykonawcy usługi do jej rzetelnej realizacji. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Dodatkowe Informacje

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przedstawione w niniejszej informacji zasady wynikające z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) – obowiązują od dnia 25 maja 2018r. do odwołania i realizują obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 RODO. Zastrzegam sobie prawo do zmian w niniejszej informacji, zawsze w celu poprawy, jakości świadczonych przeze mnie usług oraz w poszanowaniu Państwa praw i prywatności.

 

 

                                                                                                                                                         Barbara Pichla

  59-220 Legnica, ul. Plac Słowiański 1,  gabinet 526

tel. 511-195-050

e-mail: pichla.barbara@gmail.com